Snadné učení: Projekt SNADNÉ UČENÍ jsou kurzy pro děti a jejich rodiče. Projekt, který naučí děti jak si zvýšit sebevědomí, najít sebejistotu, jak se zbavit stresu. Zlepšuje soustředění, pomáhá lépe zvládat učení, také specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, nepozornost, nesoustředění).

Pomáháme dětem zvýšit si sebevědomí

a zvládnout specifické poruchy učení

VAŠE OTÁZKY

Klikem na otázku se vám rozbalí odpověď.

Pro jak staré děti jsou kurzy určené?

Kurzy jsou určeny pro všechny děti od 6 do 12 let.

Jak dlouho kurzy trvají?

Délka jednoho kurzu je 3 hodiny.

Jak často na kurzy chodit?

Doporučení - absolvování jednotlivých částí je vhodné s intervalem 3-4 týdny.

Kolik dětí je maximálně na kurzu?

Maximální počet účastníků je 6 dětí, aby bylo možné se dětem opravdu věnovat a aktivně zapojovat do práce.

Co si s sebou na kurz vzít?

Psací potřeby, oblíbené pastelky, pohodlné oblečení, malou svačinku a přezůvky.

... a co ještě?

Hlavně CHUŤ hrát si, povídat si, bavit se .... všechno ostatní dodáme my.

Mohou být přítomni na kurzu rodiče?

NE, děti se kurzů SNADNÉ UČENÍ I a SNADNÉ UČENÍ II účastní bez rodičů. Domů si odnášejí materiály a veškerou práci na pracovních listech.

Je možné se také účastnit kurzu jako rodič?

ANO, pro děti a jejich rodiče jsou určeny kurzy SNADNÉ UČENÍ III, kterých se účastní děti a rodiče společně.

Mohou rodiče nějak dětem pomáhat?

Je vhodné a já ráda doporučuji, povídat si s dětmi o tom, co se na kurzu dělo. Jaké to pro ně bylo. Velmi důležité je děti se zájmem poslouchat a vnímat.

Dostanou rodiče informace o tom, jak dítě na kurzu pracuje?

Na závěr každého kurzu je možné se s rodiči sejít cca na půlhodinky a o kurzu diskutovat. Neočekávajte však řešení a diagnózy.

Je možné si vybrat kurz, který dítě bude absolvovat?

Každá část z cyklu kurzů SNADNÉ UČENÍ I a SNADNÉ UČENÍ II má jiné zaměření, obsahově na sebe však navazují, proto je nutné absolvovat části postupně za sebou. Vždy se začíná prvním kurzem každého cyklu kurzů SNADNÉ UČENÍ. Je zde také možnost využít výhodné ceny celého cyklu kurzů SNADNÉ UČENÍ.

Kde se kurzy pořádají?

Kurzy pořádáme v našich prostorách - Centrum RADOSTNÍK, Koperníkova 41, Plzeň. Více v nabídce termíny kurzů. Také je možné pořádat kurzy u vás ve škole nebo ve vašem zařízení. Prosím kontaktujte nás.