Snadné učení: Projekt SNADNÉ UČENÍ jsou kurzy pro děti a jejich rodiče. Projekt, který naučí děti jak si zvýšit sebevědomí, najít sebejistotu, jak se zbavit stresu. Zlepšuje soustředění, pomáhá lépe zvládat učení, také specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, nepozornost, nesoustředění).

Pomáháme dětem získat sebejistotu, zdravé sebevědomí

a projít dětstvím zlehka a s radostí

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ I.

kurzy pro děti

  • Cyklus I je úvodním pro celý projekt SNADNÉ UČENÍ, zúčastňují se ho děti bez rodičů.
  • Celý cyklus kurzů je speciálně vytvořený právě pro vaše děti. Děti na úvodní hodině dostanou MODRÉ Edovy cvičící karty a v průběhu celého cyklu se naučí šest základních cviků, které jim budu pomáhat při učení.
  • Každý je jedinečný a něco umí. Společně najdeme to, v čem si věří a pokusíme se přestat věřit slovíčku „neumím". Budeme hledat způsoby a možnosti, jak překonat to, co se nám nedaří.
  • Jednoduché cviky dětem pomohou také k lepšímu soustředění ve škole i doma, naučí je, že je možné zaktivoat svoji energii při únavě, propojit pravou a levou hemisféru a tím zajistit ideální funkci mozku.
  • Kurzy jsou poskládány tak, aby na sebe jednotlivě a systematicky navazovaly. Děti tak hravou formou projdou nenáročným výcvikem, kdy se naučí např. pojmenovat svoje pocity a emoce, které prožívají.
  • Kurzy pomáhají zvládat dětem každodenní stres, školní učivo a veškeré nároky, které jsou na ně v dnešní době kladeny. Absolvováním kurzů získají sebejistotu a sebedůvěru. Tím samozřejmě také víru ve vlastní schopnosti, což je obrovský dar do jejich dalšího života.
Eda a modré karty snadné učení

Edovy cvičící karty modré

Na prvním setkání s dětmi - v kurzu SU 1 - NÁLADOMETR, dostanou děti veškeré potřebné materiály a MODRÉ Edovy cvičící karty "Cvičíme, aby nás učení bavilo" v hodnotě 250 Kč.

Modré karty nás naučí ty správné cviky, které potřebujeme, když se nám nedaří se soustředit, máme unavené oči nebo potřebujeme zvládnout stresovou či vypjatou situaci, která často ovlivňuje schopnost myslet.

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ I. OBSAHUJE 3 LEKCE

Všechny tři lekce na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

SNADNÉ UČENÍ kurz 1

Náladometr

"Poznám sám sebe? Jak se cítím, když ...?"

Poznám sám sebe, svoje pocity, emoce a vjemy.

SNADNÉ UČENÍ kurz 2

Škola a JÁ

"Umím se soustředit?"

Každý jsme v něčem výjimečný, společně najdeme to, v čem si děti opravdu věří a pokusíme se přestat věřit slovíčku „neumím".

SNADNÉ UČENÍ kurz 3

Sebejistota, sebevědomí a JÁ

"Věřím sám sobě."

Cesta k posílení zdravého sebevědomí, sebejistoty a důvěry sám v sebe.

 

 NÁLADOMETR  "Poznám sám sebe? Jak se cítím, když ...?"

První a úvodní část z celého cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ má název "NÁLADOMETR" a je zaměřena na poznání sama sebe, na naše pocity a emoce.

Děti se naučí pojmenovat pocity a emoce, které prožívají. Naučí se k pocitům přiřazovat barvy a pochopí, že všechny emoce, jak pozitivní, tak i negativní jsou v pořádku. Že není špatné, být naštvaný, když mám vztek, ale je důležité vědět, jak správně s tímto např. vztekem pracovat, aby jim nekomplikoval život.

Děti se naučí několik cviků, které jim pomohou tzv. „zapnout uši" a „probudit oči". Cviky mohou používat např. ve škole, když budou potřebovat zlepšit soustředění. Lépe vnímat, poslouchat a zpracovávat informace.

 

Škola a JÁ  „Umím se soustředit?"

Druhá část z prvního cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ I. má název "ŠKOLA a JÁ". Tento kurz navazuje na první část (Náladometr) a je zaměřen na aktivní zapojení pravé a levé mozkové hemisféry.

Cílem tohoto kurzu je, aby děti pochopily, že každý je na něco nebo v něčem dobrý. Každý je jedinečný a něco umí. Společně najdeme to, v čem si věří a pokusíme se přestat věřit slovíčku „neumím". Budeme hledat způsoby a možnosti, jak překonat to, co se nám nedaří.

Děti se naučí další cviky, které jim pomohou jednak zapojit obě dvě mozkové hemisféry, tak, aby mohly při práci lépe a aktivně spolupracovat. 

Naučí se, že je možné si tzv. „naprogramovat" co je čeká. Cvik je naučí, že je možné mít místo strachu z neúspěchu vždy šanci najít řešení.

 

Sebejistota, sebevědomí a JÁ  „Věřím sám sobě."

Třetí část z prvního cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ I.  má název "Sebejistota, sebevědomí a JÁ". Jde o poslední kurz, kterému předchází kurzy Náladometr (č.1) a Škola a já (č. 2).

Tento třetí a poslední kurz z cyklu SNADNÉ UČENÍ je zaměřený hlavně na posílení zdravého sebevědomí, sebejistoty a důvěry sám v sebe. Je logickým zakončením systematické práce, která vyúsťuje v podpoření víry ve vlastní schopnosti.

Děti si osvojí další cviky, které jim budou pomáhat dostat se do dobré nálady a cítit se v bezpečí. Naučí se zlepšovat soustředění, aktivovat svojí energii při únavě a podporovat svoji víru v nekonečné možnosti.