Snadné učení: Projekt SNADNÉ UČENÍ jsou kurzy pro děti a jejich rodiče. Projekt, který naučí děti jak si zvýšit sebevědomí, najít sebejistotu, jak se zbavit stresu. Zlepšuje soustředění, pomáhá lépe zvládat učení, také specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, nepozornost, nesoustředění).

Pomáháme dětem získat sebejistotu, zdravé sebevědomí

a projít dětstvím zlehka a s radostí

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ II.

kurzy pro děti

  • Cyklus II je volným pokračováním kurzů v projektu SNADNÉ UČENÍ, zúčastňují se ho děti bez rodičů. Podmínkou účasti je absolvování cyklu I.
  • Celý cyklus kurzů je opět speciálně vytvořený právě pro vaše děti. Děti na úvodní hodině dostanou ŽLUTÉ Edovy cvičící karty a v průběhu celého cyklu se naučí další cviky používat, budou dětem pomáhat, např. když jim dojde energie.
  • V tomto druhém cyklu už děti mají zažitou techniku práce na kurzech, dokážou spolupracovat, vzájemně se respektovat a v případě potřeby být součástí týmu. Ze zkušeností které s kurzy máme, víme, že právě týmová práce a vzájemný respekt dodává dětem pocit bezpečí, uvolnění a svobody rozhodování a ve vyjadřování se.
  • Více se zabýváme konkrétními tématy jako je např. rodina, aby děti pochopily, že rodina je pro každého z nás opravdu důležitá. Každý její člen v ní má svoje nezastupitelné místo rodič i dítě.
  • Absolvováním kurzů získají sebejistotu a sebedůvěru. Tím samozřejmě také víru ve vlastní schopnosti, což je obrovský dar do jejich dalšího života.
  • Tohle všechno pomáhá našim dětem k tomu, aby z nich vyrostly silné osobnosti, které mají zdravou sebejistotu a sebedůvěru. Osobnosti, které si budou uvědomovat, že záleží vždy jen na nás samotných. Naučí se podporovat svoji víru v nekonečné možnosti.
Eda a žluté karty snadné učení

Edovy cvičící karty žluté

Na prvním setkání s dětmi - v kurzu SU 4 - Moje rodina, dostanou děti veškeré potřebné materiály a ŽLUTÉ Edovy cvičící karty "Nastartuj svou energii" v hodnotě 250 Kč.

Žluté karty nás naučí najít na těle ty správné body, které potřebujeme „zmáčknout“, když nám dochází energie, přestáváme se soustředit nebo rychle potřebujeme zapojit mozek do akce.

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ II. OBSAHUJE 3 LEKCE

Všechny tři lekce na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

SNADNÉ UČENÍ kurz 4

MOje rodina a JÁ

„Rodiče, sourozenci a JÁ"

Poznáme svoji rodinu, jak se v ní cítíme, rodinné vztahy a vše co souvisí. Pochopíme, jak je pro nás rodina důležitá. Každý její člen v ní má svoje nezastupitelné místo.

SNADNÉ UČENÍ kurz 5

Moje schopnosti
(talenty a dary)

„Každý jsme jedinečný."

Kurz je zaměřen na aktivní pozorost, co doopravdy umím, v čem jsem dobrý a jedinečný.
Každý máme v sobě ukrytý talent, který je potřeba objevit.

SNADNÉ UČENÍ kurz 6

Moje tělo

Vnímám svoje tělo
„Dýchám - žiju".

Práce se svým tělem, uvědomění si a vnímání. Napomáhá k posílení zdravého sebevědomí, sebejistoty a důvěry sám v sebe.

 

Moje rodina „Rodiče, sourozenci a JÁ"

První část z druhého cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ II. má název "Moje rodina". Tento kurz je zaměřený na rodinu, rodinné vztahy a všechno co s tím souvisí.

Cílem tohoto kurzu je, aby děti pochopily, že rodina je pro každého z nás opravdu důležitá. Každý její člen v ní má svoje nezastupitelné místo. Je zde kladený velký důraz jak na přijetí sebe sama, tak na respektování ostatních členů rodiny.

Rodina a domov jsou pro děti velmi zásadní témata, potřebují se v ní cítit dobře a také vnímat pocit bezpečí. I když někdy v rodinách vztahy nefungují, tak je důležité, aby děti věděly, že to není jejich vina. Často na sebe příčinu nefungování rodiny vztahují a tak vznikají pochybnosti o sobě, malá sebedůvěra, pocit že nejsem dost dobrý..

Na kurzu si otevřeně povídáme o rodičích,  sourozencích...  Děti často přicházejí se spoustou konkrétních událostí, které nevědí jak řešit. Je pro ně velmi povzbuzující když zjistí, že i ostatních děti na kurzu řeší podobné problémy. Společně si potom dokážou dodat potřebnou podporu, protože když to zvládl např. Honzík a poradil mi,jak na to, tak to mohu zvládnout také nebo to alespoň zkusit.

Vždy společně hledáme způsoby a možnosti, jak překonat to, co se nám nedaří.

 

Moje schopnosti (talenty a dary) „Každý jsme jedinečný."

Druhá část z druhého cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ II. má název "Moje schopnosti, talenty a dary". Tento kurz navazuje na první část (Moje rodina) a je zaměřen na aktivní pozornost toho, co doopravdy umím, v čem jsem dobrý a jedinečný.

Na kurzu se setkáme s kouzelným prostorem, kde každý máme svůj talent či dar připravený. Máme je opravdu každý, záleží však jen na nás, jak budeme o tyto talenty a dary pečovat a rozvíjet je.

Na závěr si každý namaluje, jak svůj talent dokáže využít a představuje si, jak se mu díky tomu plní jeho sen. Pracujeme s technikou, kdy si představujeme ve své mysli to, co opravdu chceme. Dovolujeme si prožít emoci v danou chvíli a tím nastavujeme a připravujeme svoji mysl (svůj mozek) na to, že nic není nemožné.

 

Moje tělo - vnímám svoje tělo „Dýchám, žiju“

Třetí část z druhého cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ II.  má název "Moje tělo a  JÁ". Jde o poslední kurz, kterému předchází kurzy Moje rodina (č.4) a Moje schopnosti (talenty a dary) (č. 5).

Tento třetí (respektive šestý) a poslední kurz z cyklu SNADNÉ UČENÍ II. je zaměřený hlavně na uvědomění si a vnímání svého vlastního těla. To nám napomáhá k posílení zdravého sebevědomí, sebejistoty a důvěry sám v sebe.

Je opět logickým zakončením společné práce s dětmi, která vyúsťuje v podporu svojí vlastní vnitřní síly, víry ve vlastní pocity, vnímání sebe sama a víru ve vlastní schopnosti.

Tohle všechno pomáhá našim dětem k tomu, aby z nich vyrostly silné osobnosti, které mají zdravou sebejistotu a sebedůvěru. Osobnosti, které si budou uvědomovat, že záleží vždy jen na nás samotných. Naučí se podporovat svoji víru v nekonečné možnosti.