Snadné učení: Projekt SNADNÉ UČENÍ jsou kurzy pro děti a jejich rodiče. Projekt, který naučí děti jak si zvýšit sebevědomí, najít sebejistotu, jak se zbavit stresu. Zlepšuje soustředění, pomáhá lépe zvládat učení, také specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, nepozornost, nesoustředění).

Pomáháme dětem získat sebejistotu, zdravé sebevědomí

a projít dětstvím zlehka a s radostí

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ III.

společné kurzy pro děti a jejich rodiče

  • Tento třetí cyklus kurzů absolvují děti společně se svými rodiči.
  • Je zaměřený na celou rodinu, rodinné vztahy a všechno co s tím souvisí. Každý člen rodiny má svoje nezastupitelné místo. Každý má stejné právo, aby byl v rodině přijat a respektován. Rodina je pro nás místo, kde se cítíme dobře, jsme tam rádi a cítíme tam pocit bezpečí. Ovlivňuje náš vývoj, náš další život. Děti nám často svým chováním ukazují, že je třeba něco v rodině změnit,  vyřešit nebo třeba jen nastavit jinak. Je dobré tyto signály vnímat. Funkční rodinný systém pomáhá všem jeho členům.
  • Cyklus III je závěrečnou částí celého projektu SNADNÉ UČENÍ.
  • Práce v kurzech tohoto třetího cyklu je připravena tak, aby každý mohl pracovat individuálně a potom společně se svojí rodinou, se svými dětmi, tedy společně. Tato práce nám pomůže odhalit různé (možná i nepochopené) zaběhnuté rodinné vzorce a systémy. Velmi často otevírá oči nám rodičům - dospělákům :-).
    Doporučuji účast obou rodičů.
  • Celý tento třetí cyklus kurzů SNADNÉHO UČENÍ pomůže vaší rodině odhalit nefungující systémy a nastolit novou harmonii a funkčnost. Navíc dětem napomáhá k posílení zdravého sebevědomí, sebejistoty a důvěry sám v sebe.
Eda a růžové karty snadné učení

Edovy cvičící karty růžové

Na prvním setkání s vámi - v kurzu SU 7 - Vizitka naší rodiny, dostanete veškeré potřebné materiály a RŮŽOVÉ Edovy cvičící karty "Protáhni svoje tělo" v hodnotě 250 Kč.

Růžové karty nás naučí, že hýbat se je důležité a že pohyb má být zábavný. A když k tomu pozveme i rodiče, půjde nám to všechno mnohem lépe. Vždy se tak budeme cítit uvolněně. Díky tomu se ztratí napětí, které způsobuje často problémy se soustředěním.

CYKLUS SNADNÉ UČENÍ III. OBSAHUJE 3 LEKCE

Všechny tři lekce na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

SNADNÉ UČENÍ kurz 7

Vizitka naší rodiny

 „Jak se nám společně žije?“

Každý člen rodiny má svoje nezastupitelné místo. Každý má stejné právo, aby byl v rodině přijat a respektován. Rodina je pro nás místo, kde se cítíme dobře, jsme tam rádi a cítíme tam pocit bezpečí. Ovlivňuje náš vývoj, náš další život.

SNADNÉ UČENÍ kurz 8

Obrázek

 „Vymýšlíme příběh“

Vyzkoušíme si, jak se nám daří spolupracovat s našimi dětmi.  Zažijete si, jaké to je, když na základě (vámi vybraného) zadání, které na první pohled vypadá, že nemá vůbec nic společného, můžete vytvořit krásnou společnou práci ve které se budete cítit všichni v pohodě.

Na tuto práci budete jistě dlouho s úsměvem vzpomínat.

SNADNÉ UČENÍ kurz 9

Slunce

„Kde naše slunce září“

Jako rodiče jsme průvodci našich dětí. Tím, jak žijeme jim ukazujeme cestu, učíme se společně s nimi. Někdy je cesta veselá, ale někdy se objedví na cestě překážka. Děti jsou sluncem našeho života, najdeme místo, kde naše slunce září.

 

Vizitka - vizitka naší rodiny aneb „Jak se nám společně žije?“

První část ze třetího cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ III má název "Vizitka". Tento třetí cyklus kurzů absolvují děti společně se svými rodiči. Je zaměřený na celou rodinu, rodinné vztahy a všechno co s tím souvisí.

Ukáže nám, jak se nám společně podaří najít správné místo pro každého člen naší rodiny, tak aby se cítil dobře. Jak dokážeme spolupracovat, vzájemně se respektovat a domlouvat tak, aby vznikla jedna vizitka, která se bude líbit všem a všichni členové rodiny s ní budou spokojeni.

Cílem tohoto kurzu je, aby nejen děti, ale i rodiče pochopili, že rodina je pro každého z nás opravdu důležitá. Rodina je pro nás místo, kde se cítíme dobře, jsme tam rádi a cítíme tam pocit bezpečí. Každý člen v ní má svoje nezastupitelné místo, svoje povinnosti i radosti. Vytvoříme jednu vizitku, která nám právě tyto informace o rodině bude vyprávět.

 

Obrázek - náš společný obrázek aneb „Vymýšlíme příběh“

Druhá část ze třetího cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ III má název "Obrázek". Tento kurz navazuje na první část (Vizitka) a je opět zaměřený na společnou práci dětí a rodičů.

Ukáže nám, jak se nám společně podaří pracovat na tématu, který na první pohled vypadá, že nemá vůbec nic společného.

Cílem těchto kurzů je, aby jak děti, tak rodiče pochopili, že rodina je pro každého z nás opravdu důležitá. Často právě téma RODINA  bývá velmi zásadní, jak v dětství, tak v dospělosti.

Každý člen rodiny má svoje nezastupitelné místo. Každý má stejné právo, aby byl v rodině přijat a respektován. Rodina je pro nás místo, kde se cítíme dobře, jsme tam rádi a cítíme tam pocit bezpečí. Ovlivňuje náš vývoj, náš další život.

 

Sluníčko - děti jsou sluncem našeho života aneb „Kde naše slunce září“

Tento třetí a zároveň poslední společný kurz z cyklu kurzů pro děti SNADNÉ UČENÍ III má název "Slunce". Kurzu předcházely společné kurzy s dětmi  VizitkaObrázek, díky kterým jste si mohli společně se svými dětmi vyzkoušet, jak se vám společně daří pracovat na zadávaných tématech.

Ukáže nám, jak se nám podaří vytvořit prostor pro naše děti tak, abychom se všichni cítili v pohodě, jak rodiče, tak děti.

Cílem je uvědomění, že každý jsme zodpovědný sám za sebe. Každý si umí vytvořit svůj prostor kde se cítí dobře a i přesto, že pouštím děti do svého prostoru, tak nemít pocit, že se musí kvůli tomu druhému něčeho vzdávat a všem bylo fajn.